Školní jídelna

Úvod

Žáci 3. až 9. tříd jsou od 4.1. do 22.1 2021 odhlášeni ze stravování. Žáci 1. a 2. tříd, učitelé si musí obědy odlašovat sami. V době distanční výuky mají žáci nárok na oběd pouze do jídlonosičů. Výdej pro žáky do jídlonosičů od 13.30 do 14.00 hod. u bočního vchodu. Prosím rodiče, aby nezapomínali obědy odhlašovat.

 

 

 

 


Webové stránky jsou v této době v úpravě.

 


K 2.9.2019 nabývají platnosti následující změny

  • Stravné se zvyšuje o 2,- Kč u základních škol a o 3,- Kč u mateřských škol.
  • Všichni žáci, kteří chodili na obědy, mají přihlášený oběd. Pokud nechcete oběd vyzvednout, nezapomeňte do pátku 30.8.2019 do 13,30 hod. oběd odhlásit!!!!!!!!!!!

K 1.5.2017 nabývají platnosti následující změny

  • Stravné se zvyšuje o 2,- Kč , u mateřských škol o 4,- Kč.
  • Obědy se odhlašují a vydávají přes čipy, podrobné informace naleznete v dokumentech!
  • Pokud jeden z obědů nedosáhne přes 20 porcí, vaří se jen jeden druh.

Dodatek k provoznímu řádu

Školní jídelna je povinna od 13.12.2014 podávat informace o alergenech v potravinách a v pokrmech na jídelníčcích. Tato povinnost vyplývá z Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011. Dále je platná vyhláška č. 113/2005 Sb. Jedná se o 14 vybraných alergenů a každý strávník si musí produkty hlídat sám. Jídelna má funkci pouze informační.

Případné dotazy Vám zodpoví ředitelka ŠJ p. Řezníčková.

Skuteč 1.12.2014

Roční vyúčtování

V červenci a srpnu je možno vyzvednout u ředitelky školní jídelny roční vyúčtování konkrétního strávníka. Jakékoli informace ohledně stravování získáte během celého roku v kanceláři školní jídelny.


 

Školní jídelna se řídí vyhláškou „O školním stravování č.107/2005 Sb.vyhl.84/2005 a hygienickými předpisy-vyhláška č.137/2004 , vyhl.č.108/2001a nař.852/2004.vyhl.602/2006

 

Výše stravného od 2.9.2019

Žáci základních škol

 DenMěsíc
Strávníci 7 - 10 let 25,- Kč 550,- Kč
Strávníci 11 - 14 let 27,- Kč 600,- Kč
Strávníci nad 14 let 28,- Kč 620,- Kč

Děti MŠ

 3 - 6 let7 let
Přesnídávka 9,- Kč 9,- Kč
Oběd 21,- Kč 22,- Kč
Svačina 8,- Kč 8,- Kč

Celodenní strava měsíčně 840,- Kč

Polodenní strava měsíčně 660,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují uvedeného věku, to je od 1.9. do 31.8. – vyhl.107/2005 Sb.

Dospělí strávníci

Pracovnice ŠJ 28,- Kč

Zaměstnanci škol /záv.strav./ 52,- Kč ( 28,- Kč potraviny + 24,- Kč režie )

Cizí strávníci 66,- Kč ( 30,- Kč potraviny + 24,- Kč osobní režie + 11,- Kč věcná režie + 1,- Kč zisk )Výdej obědů

  • 11.30 - 13.45 hodin (dle rozvrhu škol)
  • pro cizí strávníky 11.00 - 11.30 hodin

ZÁKAZ VÝDEJE OBĚDŮ DO SKLENĚNÝCH NÁDOB !


Dnes vaříme

Polévky

  • zeleninová s kuskusem /1a,7,9/

Hlavní jídla

  • hovězí pečeně na česneku, těstovinové halušky, špenát /1a,3,7,12/

Ostatní