Školní jídelna

Úvod

Od 3.8.2020 vaříme pro cizí strávníky, obědy si můžete objednat od 27.7. – 31.7.20 v kanceláři školní jídelny. Obědy budou podávány do jídlonosičů /stačí 1 ks/ od 11.00 – do 11.30 hod.


Od 25.5.2020 bude školní jídelna otevřena pouze pro žáky I. stupně a 9. tříd ZŠ, pro MŠ a cizí strávníky.

Vstupovat do ŠJ je možno pouze se zakrytými ústy a nosu, dodržovat odstupy 2 m, neshlukovat se!!!!!! Při vstupu omýt si ruce dezinfekcí.

Cizí strávníci

Obědy si můžete objednávat den předem v kanceláři ŠJ, nejlépe aspoň na 14 dní. Vstupujte se zakrytými ústy a nosu, jednotlivě.

Výdej obědů bude pouze v době od 11.00 -11.30 hod. do jídlonosičů. Konzumace v prostorách ŠJ není možná. Jídlonosiče musí být dvoje na výměnu. Obědy vám budou vydávány u dveří ŠJ naproti brance /po schodech nahoru/, oproti čipu.


K 2.9.2019 nabývají platnosti následující změny

  • Stravné se zvyšuje o 2,- Kč u základních škol a o 3,- Kč u mateřských škol.
  • Všichni žáci, kteří chodili na obědy, mají přihlášený oběd. Pokud nechcete oběd vyzvednout, nezapomeňte do pátku 30.8.2019 do 13,30 hod. oběd odhlásit!!!!!!!!!!!

K 1.5.2017 nabývají platnosti následující změny

  • Stravné se zvyšuje o 2,- Kč , u mateřských škol o 4,- Kč.
  • Obědy se odhlašují a vydávají přes čipy, podrobné informace naleznete v dokumentech!
  • Pokud jeden z obědů nedosáhne přes 20 porcí, vaří se jen jeden druh.

Dodatek k provoznímu řádu

Školní jídelna je povinna od 13.12.2014 podávat informace o alergenech v potravinách a v pokrmech na jídelníčcích. Tato povinnost vyplývá z Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011. Dále je platná vyhláška č. 113/2005 Sb. Jedná se o 14 vybraných alergenů a každý strávník si musí produkty hlídat sám. Jídelna má funkci pouze informační.

Případné dotazy Vám zodpoví ředitelka ŠJ p. Řezníčková.

Skuteč 1.12.2014

Roční vyúčtování

V červenci a srpnu je možno vyzvednout u ředitelky školní jídelny roční vyúčtování konkrétního strávníka. Jakékoli informace ohledně stravování získáte během celého roku v kanceláři školní jídelny.Školní jídelna se řídí vyhláškou „O školním stravování č.107/2005 Sb.vyhl.84/2005 a hygienickými předpisy-vyhláška č.137/2004 , vyhl.č.108/2001a nař.852/2004.vyhl.602/2006


Výše stravného od 2.9.2019

Žáci základních škol

 DenMěsíc
Strávníci 7 - 10 let25,- Kč550,- Kč
Strávníci 11 - 14 let27,- Kč600,- Kč
Strávníci nad 14 let28,- Kč620,- Kč

Děti MŠ

 3 - 6 let7 let
Přesnídávka9,- Kč9,- Kč
Oběd 21,- Kč22,- Kč
Svačina 8,- Kč8,- Kč

Celodenní strava měsíčně 840,- Kč

Polodenní strava měsíčně 660,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují uvedeného věku, to je od 1.9. do 31.8. – vyhl.107/2005 Sb.

Dospělí strávníci

Pracovnice ŠJ 28,- Kč

Zaměstnanci škol /záv.strav./ 52,- Kč ( 28,- Kč potraviny + 24,- Kč režie )

Cizí strávníci 66,- Kč ( 30,- Kč potraviny + 24,- Kč osobní režie + 11,- Kč věcná režie + 1,- Kč zisk )Výdej obědů

  • 11.30 - 13.45 hodin (dle rozvrhu škol)
  • pro cizí strávníky 11.00 - 11.30 hodin

ZÁKAZ VÝDEJE OBĚDŮ DO SKLENĚNÝCH NÁDOB !


Dnes vaříme

Polévky

  • zeleninová s kuskusem /1a,9/

Hlavní jídla

  • hovězí pečeně na česneku, halušky, špenát /1a,3,7,12/

Ostatní