Školní jídelna

Úvod

V pátek 28.6.2019 výdej obědů od 9.30 hod. do 12.00 hod.


K 1.5.2017 nabývají platnosti následující změny

  • Stravné se zvyšuje o 2,- Kč , u mateřských škol o 4,- Kč.
  • Obědy se odhlašují a vydávají přes čipy, podrobné informace naleznete v dokumentech!
  • Pokud jeden z obědů nedosáhne přes 20 porcí, vaří se jen jeden druh.

Dodatek k provoznímu řádu

Školní jídelna je povinna od 13.12.2014 podávat informace o alergenech v potravinách a v pokrmech na jídelníčcích. Tato povinnost vyplývá z Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011. Dále je platná vyhláška č. 113/2005 Sb. Jedná se o 14 vybraných alergenů a každý strávník si musí produkty hlídat sám. Jídelna má funkci pouze informační.

Případné dotazy Vám zodpoví ředitelka ŠJ p. Řezníčková.

Skuteč 1.12.2014

Roční vyúčtování

V červenci a srpnu je možno vyzvednout u ředitelky školní jídelny roční vyúčtování konkrétního strávníka. Jakékoli informace ohledně stravování získáte během celého roku v kanceláři školní jídelny.Školní jídelna se řídí vyhláškou „O školním stravování č.107/2005 Sb.vyhl.84/2005 a hygienickými předpisy-vyhláška č.137/2004 , vyhl.č.108/2001a nař.852/2004.vyhl.602/2006


Výše stravného od 1.5.2017

Žáci základních škol

 DenMěsíc
Strávníci 7 - 10 let23,- Kč500,- Kč
Strávníci 11 - 14 let25,- Kč550,- Kč
Strávníci nad 14 let26,- Kč570,- Kč

Děti MŠ

 3 - 6 let7 let
Přesnídávka8,- Kč8,- Kč
Oběd 20,- Kč21,- Kč
Svačina 7,- Kč7,- Kč

Celodenní strava měsíčně 700,- Kč

Polodenní strava měsíčně 600,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují uvedeného věku, to je od 1.9. do 31.8. – vyhl.107/2005 Sb.

Dospělí strávníci

Pracovnice ŠJ 26,- Kč

Zaměstnanci škol /záv.strav./ 48,- Kč ( 26,- Kč potraviny + 22,- Kč režie )Výdej obědů

  • 11.30 - 13.45 hodin (dle rozvrhu škol)
  • pro cizí strávníky 11.00 - 11.30 hodin

ZÁKAZ VÝDEJE OBĚDŮ DO SKLENĚNÝCH NÁDOB !